Musikbox

Was ja nicht vie­le wis­sen, ist unter ande­rem, dass Rein­hard Mey mal ein Star in den Nie­der­lan­den gewe­sen ist mit dem Nummer-Eins-Hit “Als de dag van toen”. Ein Lied, das sehr schmal­zig in den 90ern noch­mal geco­vert wur­de, und vie­le auch in den Nie­der­lan­den nicht mehr ken­nen. Mey hat es auch danach noch auf deutsch gesun­gen, aber auch die Ori­gi­nal­ver­si­on hat was:

Als de dag van toen hou ik van jou.
Mis­schien op rech­ter en bewus­ter trouw.
Want toch steeds weer is een dag zon­der haar,
Een ver­lo­ren dag, met stil ver­lan­gen naar
Weer een dag als toen, waarop ze zei:
“Jij bent mijn leven, sta aan mijn zij.”
En wat, wat er ook gebeu­ren mag.
Ik hou nog meer van jou, als toen die dag.

Ver­se 1:
Ik weet nog goed hoe alles eens begon.
Hoe vol gehei­men was de weg die voor ons lag.
Een weg waar­van je soms de rand niet zag.
Maar wat er ook gebe­ur­de, aan het ein­de sche­en de zon.
Ik tel de dagen die sinds­di­en ver­stre­ken,
Al lang niet meer op de vin­g­ers van een hand.
Maar ook de tijd kan niets meer van jouw beeld ver­ble­ken,
Al is de weg nog zo lang naar ons land.

Refrein:

Ver­se 2:
Ik heb zo vaak gepro­be­erd je te door­g­ronden.
Zoals je in ieder boek lezen kan waar­door
En zag na al die les­sen toch het doel ver­som­be­ren,
Want van­daag weet ik nog min­der dan ooit te voor.
Ik heb hon­derd­maal gezi­en zon­der te begri­jpen,
Wat jij nu wer­ke­li­jk wil­de, en ook elke keer
Als ik ver­wacht­te alles met je te berei­ken
Kwam weer de wind en blies me weg als een veer.

Refrein:

Ver­se 3:
Ver­driet en geluk zijn aan elke tijd ver­bonden
Die in snelt­rein vaart en nog snel­ler lang ons suist.
Nog steeds helen de tij­den alle won­den
Al denk ik vaak aan de dag dat ik leef­de in jouw huis.
Nee, geen enkel uur is er dat ik berouw
Al geldt voor mij als troost slechts een her­in­ne­ring.
Nog meer dan gis­te­ren wacht ik nu op jou,
Maar min­der nog dan mor­gen als de dag begint.

deutsch:

Wie am Tag damals lie­be ich dich
viel­leicht in auf­rich­ti­ge­rer und bewuß­te­rer Treue
denn doch ist immer ein Tag ohne sie
ein ver­lo­re­ner Tag mit stil­lem Ver­lan­gen nach
wie­der einem Tag wie damals, als sie sag­te:
„Du bist mein Leben, steh an mei­ner Sei­te.“
Und was, was auch noch gesche­hen mag
Ich lie­be sie noch mehr als damals an dem Tag

Stro­phe 1
Ich weiß noch gut, wie alles einst begann
Wie der Weg, der vor uns lag, vol­ler Geheim­nis­se war
Ein Weg, von dem man manch­mal die Rän­der nicht sah
Aber was er auch geschah, am Ende schien die Son­ne

Ich zähl die Tage, die seit­dem ver­stri­chen
schon lan­ge nicht mehr mit den Fin­gern einer Hand
Aber auch die Zeit kann dein Bild nicht mehr ver­blei­chen

Und ist der Weg auch noch so lang in unser Land

Refrain

Stro­phe 1
Ich habe so oft ver­sucht dich zu ergrün­den
so wie man in jedem Buch lesen kann
Und sah nach all den Stun­den doch das Ziel ver­düs­tern
Denn heut weiß ich noch weni­ger als je zuvor
Ich habe hun­tert Mal gese­hen ohne zu begrei­fen
Was du nun wirk­lich woll­test, und auch jedes Mal
als ich erwar­te­te, alles mit dir zu errei­chen
kam wie­der der Wind und blies mich weg wie eine Feder

Refrain

Stro­phe 3
Frust und Glück sind an jede Zeit gebun­den
die im Schnell­zug fährt und noch schnel­ler an uns vor­beis­aust
Noch immer heilt die Zeit alle wun­den
Obschon ich oft an den Tag den­ke, als ich in dei­nem Haus leb­te
Nein, kei­ne Stun­de bereue ich
Auch wenn mein Trost nur eine Err­in­ne­rung ist
Nog mehr als ges­tern war­te ich nun auf dich
Aber weni­ger noch als mor­gen, wenn der Tag beginnt

Rein­hard Mey – Als de dag van toen | wei­ter